กิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

กิจกรรมอบรม

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:11โดยสพม. มหาสารคาม

สพฐ.ร่วมกับ สนฐ. จัดอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ หลักสูตรการพัฒนาระบบนิเทศภยใน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559  

1-1 of 1